IT Divízia

 

Strojárenstvo

 
   
  • Pre strojárenský priemysel zabezpečíme Konštrukčné práce, návrhy technológií a ich overovanie simulačnými softvérmi.
  • Inžinierska a obstarávateľská činnosť v strojárenstve, výskum a vývoj v oblasti technických vied a zhotovovanie modelov.
  • Návrh a výroba strojárenských technologických zariadení, výroba dielov a príslušenstva pre automobilový priemysel
 

Projekty podporené EU: