Všetko pre strojárenský
priemysel

Konštrukčné práce, návrhy technológií a ich overovanie simulačnými softvérmi.
Inžinierska a obstarávateľská činnosť, výskum a vývoj v oblasti technických vied a zhotovovanie modelov.
Návrh a výroba strojárenských technologických zariadení, výroba dielov a príslušenstva pre automobilový priemysel.

Všetko pre strojárenský priemysel