Potrebujete detailne preveriť
a zanalyzovať Vašu sieť?

FlowMon ADS je moderný systém detekcie anomálií a nežiadúceho chovania v dátovej sieti.
Monitorovanie v reálnom čase detailné štatistiky o sieťovej premávke v reálnom čase.
Analýza chovania siete - NBA systém pre automatickú detekciu anomálií na základe štatistík o sieťovej premávke.